Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Tack för att ni har hjälpt oss att tycka till om Sydostlänken enkäten är nu stängd

Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar just nu med delen ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. November 2020 handlade vi upp en konsult som ska ta fram en järnvägsplan delen ”Samrådshandling – Val av lokaliseringsalternativ”, även kallad lokaliseringsutredning. 

Samråd våren 2021

Mellan 1-19 mars 2021 hade vi samråd kring utredningsområdet, för ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbanan.

På samrådet presenterades inga valda korridorer, utan vi informerade om var i planeringen vi är och hur du som bor eller på annat sätt kan bli påverkad. Samrådet skapar oss också en kunskap kring utredningsområdet, på sådant som finns i området och som kan påverka valet av korridorernas placering.  En presentation som beskriver projektet finns längre ner på sidan.

Efter samrådet arbetar vi in allt material i utredningen om lokaliseringsalternativ.

Hösten 2021 planerar vi att de olika alternativen av framtagna korridorer ska kunna presenteras, och vi kommer då att bjuda in till nytt samråd, där det också kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på de olika korridorerna. Våren 2022 tar vi beslut på vilken korridor vi väljer.

Järnvägsplanen innebär fältarbeten

Utredningen av en ny järnvägskorridor mellan Olofström och Blekinge kustbanan innebär att vi kommer att synas ute i fält. Arbetena i fält gör vi för att samla in underlag för planering och utredning till den järnvägsplan vi ska ta fram. Mätningsarbete och fältinventeringar i fält startar 18 januari 2021 och pågår tom juni 2021. Brev skickas ut till de markägare som berörs av fältarbetet.

Mer information länk till brev som direkt berörda markägare får.

Naturvärdesinventering, arkeologisk- och kapacitetsutredning

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.