Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar just nu med delen ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. I November 2020 handlade vi upp en konsult som ska ta fram en järnvägsplan delen ”Samrådshandling – Val av lokaliseringsalternativ”, även kallad lokaliseringsutredning. 

Våren 2021 planerar vi för samråd kring utredningsområdet.

Järnvägsplanen innebär fältarbeten

Utredningen av en ny järnvägskorridor mellan Olofström och Blekinge kustbanan innebär att vi kommer att synas ute i fält. Arbetena i fält gör vi för att samla in underlag för planering och utredning till den järnvägsplan vi ska ta fram. Mätningsarbete och fältinventeringar i fält startar 18 januari 2021 och pågår tom juni 2021.

Mer information länk till brevet som direkt berörda markägare har fått.

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.