Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

Vad händer nu?

Välkommen till samrådsmöte angående lokalisering för Sydostlänken, delen Olofström-Blekinge kustbana

Vi bjuder in till samråd för att presentera en samrådshandling med våra lokaliseringsalternativ inom utredningsområdet som är framtagna och vi vill veta vad du tycker.

Samrådsmöte

Tid och plats: 13 och 14 oktober 2021 mellan kl. 14.30-20.00 i Olofströms Folkets Hus. Besöksadressen är Östra Storgatan 24.

Förbokning krävs på grund av den pågående coronapandemin för de som deltar vid presentationer och enskilda samtal. Bokningen öppnar 30 september och kommer finnas här på webbplatsen.

Samrådshandlingen kommer visa placering av de olika korridorsvalen som vi kommer att arbeta vidare med. Här kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på de olika korridorerna. Våren 2022 tar vi beslut på vilken korridor vi väljer. 

Samrådstid: 4-22 oktober 2021

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en järnvägsplan för ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Mellan 4-22 oktober 2021 presenterar vi en ”Samrådshandling – Val av lokaliseringsalternativ”, även kallad lokaliseringsutredning för utredningsområdet Olofström-Blekinge kustbana.

Naturvärdesinventering, arkeologisk- och kapacitetsutredning

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.