Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viltstängsel längs järnväg, tåg som kommer åkande.

Viltstängsel längs järnväg

Syftet med viltstängsel längs järnvägen är minska risken för vilt- och renolyckor, förbättra framkomligheten för järnvägstrafikanterna och att minska maskinskador. Samrådsmaterial hittar du under respektive län nedan.

Djurpåkörningar innebär omfattande förluster i form av kapacitetsinskränkningar, kostnader för skadereglering (underhållspersonal, fordon, material, ersättning till djurägare och kadaverhantering). Påkörningar genererar också omfattande kostnader för trafikföretag och dess kunder samt merkostnader för enskilda djur-, ren- och markägare. Vidare utgör djurpåkörningar en miljö- och arbetsmiljöbelastning för samhället.

Ett viltstängsel reducerar antalet viltolyckor och viltrelaterade förluster såsom skadehanteringskostnader och kapacitetsinskränkningar med 80 %. Genom att sätta upp viltstängsel vill Trafikverket förhindra att hjortdjur, älg, ren och övrigt vilt samt eventuell tamboskap kommer in på spårområdet. Stängsel längs järnvägen innebär även att samebyar kan nyttja markerna nära järnvägen på ett säkrare sätt. 

Passageplaner tas fram för att belysa var i landskapet det finns behov för vilt och rennäring att passera järnvägen. Passageplanen ligger som grund för arbetet att motverka stängslets barriäreffekt för fauna.