Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Både järnvägstrafik och biltrafik orsakar buller

Bakgrund

Trafikverket genomför åtgärder för att minska buller från vägar och järnvägar. Bulleråtgärderna bidrar till att minska bullernivån för de närboende som är mest utsatta.

Buller inverkar på vår hälsa

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa. Personer som utsätts för buller under lång tid kan drabbas av ökad stress och störd nattsömn. Sömnstörning och en ökad stress kan leda till allvarliga hälsoeffekter, till exempel hjälrt- och kärlsjukdomar. Hur vi uppfattar buller är individuellt och vi kan också vara olika bullerkänsliga i olika miljöer.

De åtgärder Trafikverket utför leder inte till att det blir helt tyst längs med våra vägar och järnvägar. Mark, väder och vind avgör hur bullret sprids. Ljud sprids i vindriktningen, och temperatur och luftfuktighet spelar också in. Skog och buskage uppfattas som ett estetiskt tilltalande bullerskydd, men det är osäkert hur mycket växtligheten kan dämpa ljudet. Ett skogsbälte behöver inte enbart ge dämpning, utan lövverket kan sprida ljudet nedåt och i vissa fall öka ljudnivån.

Bullret åtgärdas enligt en plan

Syftet med de åtgärder som vi genomför är att minska störningarna från buller för dem som bor nära en väg eller järnväg. I en första etapp var arbetet inriktat på inomhusåtgärder i rum där man vistas, till exempel kök, vardagsrum och sovrum. Den första etappen är i huvudsak avslutad.

Arbetet pågår också med att bullerskydda uteplatser, för att de som bor permanent längs med järnvägen och statliga vägar ska få en bättre utemiljö. Vi planerar också åtgärder som minskar buller inomhus i lokaler för vård, skola och barnomsorg i rum för vila, sömn, undervisning och undersökning.