Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Fasadåtgärder i Västra Sverige

Fasadåtgärder i Västra Sverige är ett projekt med syfte att bullerskydda och förbättra inom- och utomhusmiljön. Detta görs i huvudsak genom bullerdämpande ventilationsdon, tilläggsrutor och fönster. Från och med hösten 2014 bygger vi också lokala skärmar.

Buller är ett miljöproblem som påverkar många

Buller är ett stort miljöproblem och även den störning som påverkar flest människor i Sverige. Hur påverkad man blir av buller är individuellt och vi kan vara olika känsliga i olika miljöer. Det är dock klart att buller har stor inverkan på vår hälsa. Blir man utsatt för buller under en lång tid kan det leda till störd nattsömn och ökad stress. Det i sin tur kan leda till allvarliga hälsoproblem, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi byter fönster för att förbättra inomhusmiljön

I Västra Götalands, Hallands och Värmlands län arbetar vi nu med bullerdämpande åtgärder för att förbättra inom- och utomhusmijön på sammanlagt 110 fastigheter. Det kan handla om att vi gör åtgärder på fönster coh ventilationsdon, men också att vi bygger lokala skärmar.

I första hand riktar vi in oss på att minska nivåerna i bostäder där riktvärdena för buller inomhus överskrids med 10 dBA eller mer. Projektet innefattar också 258 fastigheter som Trafikverket sedan innan utrett är i behov av bullerskyddande åtgärder. Till dem kommer vi att skicka ut ett erbjudande om bullerskyddsåtgärder.

Trafikverket arbetar för att dämpa buller längs med det statliga vägnätet

Vi på Trafikverket ansvarar för att dämpa bullernivån längs med de statliga vägarna. Ett stort antal människor utsätts för nivåer som överskrider riksdagens riktvärden och vi siktar på att minska det antalet. Vårt mål är minskad ohälsa samt att färre personer ska bli störda av buller. Bullerdämpande åtgärder är en del i vårt arbete att sträva mot en bättre miljö.