Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underlag påverkar ljudnivåer, olika typer av asfalt har olika förmåga att dämpa ljud

Om projektet

När det är aktuellt att bullerskydda en uteplats eller göra en fönsteråtgärd, planerar fastighetsägare och Trafikverket utformning och placering tillsammans. Alla fastigheter längs med väg eller järnväg är dock inte berättigade till en bulleråtgärd.

Vilka fastigheter är berättigade att få bulleråtgärder?

Alla fastigheter eller bostadsområden längs med vägar och järnvägar är inte berättigade till bulleråtgärder. Vid våra utredningar gör vi en besiktning på plats och utreder ljudnivån. När det är aktuellt att bullerskydda uteplatser eller att göra en fönsteråtgärd planerar fastighetsägaren och Trafikverket utformning och placering tillsammans. Det är viktigt att åtgärden både uppfyller fastighetsägarens önskemål och Trafikverkets riktlinjer om ljuddämpning. Hur bullerskärmar ska utformas och placeras planerar vi i samråd med kommunen.

Så går det till när Trafikverket utreder bullerärenden

Vi börjar med att identifiera de väg- och järnvägssträckor där det finns risk för att bullernivåerna uppfyller kriterierna för åtgärd. Därefter undersöker vi hur bostäderna eller verksamhetslokalerna längs sträckan är placerade. Vid behov gör vi också en akustisk utredning, där vi mäter eller beräknar nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån överskrider riktlinjerna undersöker vi vilken åtgärd som är mest lämplig. Trafikverket anlitar sedan en entreprenör som utför bulleråtgärden. I detta arbete har vi kontinuerlig kontakt med berörda kommuner eller fastighetsägare.

Vilka åtgärder genomför vi?

De åtgärder som vi kan göra är

  • fönsterbyte
  • tilläggsruta
  • byte till lamellglasruta
  • tätningslister
  • åtgärder på ventiler
  • bullerskärmar
  • lokala skärmar (vid uteplatser).