Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grönskade faunapassage över väg

E6, Faunapassager vid Sandsjöbackaområdet, Mölndal–Kungsbacka

Ekodukt och faunaåtgärder minskar barriäreffekten över E6 vid Sandsjöbackaområdet i Mölndals och Kungsbacka kommuner. Nu har vi underlättat för djuren att ta sig över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Den nya ekodukten öppnades juni 2018.

Eftersom projektet är färdigbyggt kommer vi att flytta den här sidan inom kort. Du kommer även i fortsättningen att kunna läsa om projektet, ladda ner material och följa miljöuppföljningen av fauna och växter via text och bilder på adressen
www.trafikverket.se/e6faunapassagersandsjobacka

Faunaåtgärderna utmed E6 innebär ett vinna-vinna-koncept för både djur, trafikanter och samhälle. Genom att bygga och skapa bättre faunapassager över en stor befintlig väg minskar barriäreffekten längs E6. Det ökar de ekologiska sambanden och stora grönområden kan bindas samman för ett brett spektrum av djur. Viltolyckorna minskar, vilket gör att både färre djur och människor skadas på E6.

Här kan du flyga över den nyligen färdigställda ekodukt Sandsjöbacka. Filmen är gjord av Peab Air, 5 juni 2018.

 
Gå till Dokument–Informationsmaterial för att ladda ner informationsfolder från juni 2018

Se film om projektet fina visualiseringar av ekodukten  längre ned på denna sida.