Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund E6, Faunapassager vid Sandsjöbackaområdet

Här hittar du bakgrunden till projektet om faunapassager på E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.

Vägar och järnvägar, i synnerhet större och trafiktunga trafikleder, kan utgöra kraftiga vandringshinder för både människor och djur. Dessa vandringshinder eller barriärer kan bland annat få till följd att det sker många viltolyckor, anhopningar av djur längs viltstängslet, och ökade betesskador nära vägbarriärer.

Trafikverket har nu projekterat färdigt och det närmar sig byggstart, sommren 2016. Åtgärderna görs på sträckan Torrekullamotet till norra Kungsbacka. Detta område har i analyser över sammanhängande grönområden i förhållande till vägsystem visat på en stark barriäreffekt.

En faunapassage är en förbindelse som i första hand är anlagd och utformad för att utvalda djurarter planskilt ska kunna korsa en trafikled. Förbindelsen kan vara mindre till omfånget, det gäller exempelvis koportar och vägtrummor, eller större passager som ekodukter, det vill säga faunabroar där landskapet med växtligheten leds över en väg.

Se exempel på bilder under Aktuella handlingar och Bilder under Dokument.