Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiss över den blivande ekodukten. Bild från 3D-modell med vy över E6 i riktning mot Kungsbacka.

Skiss över den blivande ekodukten. Bild från 3D-modell med vy över E6 i riktning mot Kungsbacka.
Foto: Tema AB

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggande av ekodukt vid E6 Sandsjöbackaområdet påverkar trafiken

På måndag den 15 augusti startar Trafikverket bygget av en större ekodukt, en grön faunapassage på bro, över E6 vid Sandsjöbacka. Arbetet innebär störningar och begränsad framkomlighet för trafiken på E6 mellan Mölndal och Kungsbacka.

Ekodukten ska vara klar i juni 2018 och under byggtiden påverkas trafiken i olika omfattning fram till slutet av 2017. Trafikstörningarna beräknas bli som störst under augusti till oktober i år, när vi bygger vägar för att leda om trafiken och dessutom spränger. I februari och maj nästa år leds trafiken om igen, och även då kan trafikanter räkna med mer kännbara störningar.

Längre restider

– Trafikanterna får räkna med längre restid och bör därför vara ute i god tid, säger Kristina Balot som är projektledare på Trafikverket. Om möjligt, är det bäst att välja annan väg eller annat färdsätt.

Vid Sandsjöbacka leds trafiken om i fyra smalare körfält och hastigheten sänks från 100 km/h till 70 km/h under byggtiden. Omledningsvägen för den första etappen byggs under perioden mellan den 15 augusti och den 6 september och trafiken leds över till den nya omledningvägen mellan den 4 och den 6 september. Mellan den 12 september och den 7 oktober i år sker sprängningsarbeten, då stängs E6 av i tio minuter klockan 10.00 och/eller klockan 13.00 under måndag till fredag.

Förutom ekodukten bygger Trafikverket nya viltstängsel och viltuthopp vid trafikplatserna Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet. Här blir det tidvis begränsad framkomlighet under perioden augusti till december i år med störst påverkan på trafiken under oktober till december.

Minskad risk för viltolyckor

Den nya ekodukten minskar den stora barriär som E6 innebär för djuren samt ökar de ekologiska sambanden över vägen. Förbättrade faunapassagerna i form av ekodukten, viltstängsel och viltuthopp ger också en ökad trafiksäkerhet på sträckan eftersom risken för viltolyckor minskar.

– Ekodukten är också till för människor, fortsätter Kristina Balot. Den binder samman de grönområden som finns väster och öster om vägen. Vi kommer alltså att kunna promenera över E6.

Det är första gången i Sverige som en så kraftfull barriär som E6 öppnas upp genom att man bygger en stor ekodukt över en befintlig högtrafikerad väg i efterhand.

Fakta: Vad är det som byggs och hur påverkas trafiken?