Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiss av ekodukten
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar etapp tre av ekoduktbygget över E6 i Sandsjöbacka

Nu startar arbetet med etapp tre av bygget av ekodukten. Trafiken går rakt fram under respektive brospann med två körfält i varje riktning. Hastighetsbegränsningen kommer att vara 70 km/h förbi arbetsplatsen.

Hur påverkas trafiken på E6 vid ekodukten?

Under etapp tre blir det fortsatt begränsad framkomlighet på E6 norr om trafikplats Kungsbacka Norra. Trafikomläggningen för denna etapp påbörjades den 24 november och åtgärder fortsätter under vecka 48, beroende på väderlek.

Samtliga körfält kommer att ledas rak fram under respektive brospann, det vill säga med två körfält i varje riktning. Hastigheten förbi arbetsplatsen är fortfarande begränsad till 70 km/h på en kortare sträcka. Denna omledning varar fram till mars 2018; därefter återgår sträckan till ordinarie körfält och hastigheten blir 100 km/h.

Vilka arbeten görs under etapp tre?

Betongarbetena på bron bedöms vara klara i december 2017. Därefter arbetar vi med ekoduktens sidoområden i terrängen och på brons ovansida. Under april 2018 börjar vi plantera växter och buskar ovanpå bron. Ekodukten beräknas bli helt klar i juni år 2018. 

Kör försiktigt vid arbetsplatsen!

Det är viktigt att hålla hastigheten och skapa en bra arbetsmiljö för de som arbetar på vägen med ekoduktbygget. För att påminna trafikanterna om detta har vi lagt in bullerräfflor på omlednings­vägen. Trafikverket uppmanar dig som kör förbi arbetsplatsen att hålla hastigheten för allas säkerhet – och vi tackar för visad hänsyn.