Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiss av ekodukten


Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar Trafikverket bygga etapp två för ekodukten över E6, Sandsjöbacka

Nu startar arbetet med att bygga etapp två för ekodukten. Trafiken leds om under det västra brospannet i fyra körfält och hastigheten förblir 70 km/h.

Så påverkas trafiken på E6 vid ekodukten

Under etapp två blir det fortsatt begränsad framkomlighet på E6 norr om trafikplats Kungsbacka Norra. Trafikomläggning för etapp två genomförs under vecka 28 (11-15 juli) beroende på väderlek och innebär att alla fyra körfält leds under det utbyggda västra brospannet. Hastigheten på omledningsvägen förblir 70 km/h på en kortare sträcka. Omledning två pågår sedan fram till november 2017. Se figur 1 för etapp två.

Trafikverket har lagt till bullerräfflor på omledningsvägen och kommer att komplettera med ytterligare räfflor för att påminna trafikanter om att hålla rätt hastighet och skapa en bra arbetsmiljö för dem som arbetar på vägen med att bygga ekodukten. Trafikverket ber dig som kör förbi arbetsplatsen vid ekodukten att köra försiktigt och hålla hastigheten för allas säkerhet och vi tackar för visad hänsyn.

Figur 1. Trafikföring på E6 under etapp 2

Under etapp två byggs det östra brospannet och dess brostöd. Brostödets grundläggning kommer att utföras med betongpålar vilka kommer att slås under cirka två veckors tid och påbörjas troligen under vecka 29. En ny formställning och gjutform för gjutning av överbyggnaden kommer att byggas upp på den östra sidan.

När är arbetet för etapp två klart?

Etapp två påbörjas i juli 2017 och pågår till och med november 2017. Sedan börjar etapp tre.

Vad händer i etapp tre?

Vid etapp tre, som är den sista etappen och startar i december 2017, börjar vi med att göra arbeten vid ekoduktens sidoområden i terrängen samt på brons ovansida. Då går trafiken under respektive brospann med två körfält i varje riktning och en hastighet av 70 km/h. Brons betongarbeten bedöms vara klara december 2017.

Från mars 2018 till juni 2018 kommer det inte att vara någon påverkan på trafiken på E6, utan trafiken går in i ordinarie körfält och körfältsbredder med en hastighet av 100 km/h. Arbeten med planteringar med mera sker ovanpå bron från och med april 2018. Bron blir helt klart juni 2018. Se figur 2 för etapp 3.


Figur 2. Trafikföring på E6 under etapp 3

Läs mer om projektet på vår projektsida; www.trafikverket.se/e6faunapassagersandsjobacka  Där finns Frågor och svar, projektinformation, bilder från byggarbetsplatsen samt aktuella händelser.