Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inspirationsbilder på framtida elvägar och fordon

Elväg Nynäshamn eller Örebro

Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Som en del i Trafikverkets program, elektrifiering av det statliga vägnätet för tunga transporter, vill vi genomföra ett pilotprojekt där vi bygger elväg för tung godstrafik.

Syftet med en elvägspilot är att tekniken ska verifieras och demonstreras samt att hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera demonstreras. 

I december 2018 gick Trafikverket ut med en förfrågan för att få in förslag på lämpliga pilotsträckor. Av fjorton förslag från början har två av dessa valts ut för att gå vidare i processen. Följande sträckor har valts ut:

  • E20, Hallsberg–Örebro
  • Väg 73, Västerhaninge–Nynäshamn

Prioriteringarna har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg, omgivningens natur- och kulturmiljö, möjlighet till kraftförsörjning med mera. Redan innan utlysningen i december genomfördes dialog och workshops med en stor bredd av aktörer.

Två vägplaner tas fram

Pilotprojektet ingår i den nationella färdplanen för utveckling av elvägar (2018-2022). Två separata vägplaner tas fram, en för E20 mellan Hallsberg och Örebro och en för Väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn, men inriktningen är att det ska byggas en pilotsträcka. Vägplanearbetet kommer att ge ett samlat underlag för beslut om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för en första elvägspilot. Efter godkänd vägplan är det dags för upphandling och därefter projektering och byggnation.