Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20, Hallsberg–Örebro

Vi arbetar med att ta fram en vägplan för att bygga elväg, för i första hand godstrafik, på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Tack för dina synpunkter!

Vi har genomfört samråd den 26 januari - 28 februari 2021 för ombyggnation till elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Tack för engagemang och inkomna synpunkter!

Vi kommer nu att gå igenom, bedöma och värdera alla inkomna synpunkter. Hur de hanteras och vävs in i projektet kommer du sedan att kunna läsa i en samrådsredogörelse. I den visas alla synpunkter som förts fram samt hur de beaktats och påverkat utformningen av vägen. 

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Se gärna informationsfilmen som förklarar hela planprocessen - från planering till byggande.

Aktuell sträcka går mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg på E20. Sträckan är totalt ca 21 km lång, med två körfält i vardera riktningen. Sträckan förbinder godsbangården i Hallsberg med handels- och logistikområde i Marieberg samt närhet till Örebro flygplats.

Trafikverket har fått i uppdrag att bygga och driftsätta minst en elväg genom att tillföra befintlig väganläggning en ny funktion enligt den Nationella Planen för transportsystemet 2018-2029. Bakgrunden till det är att elvägar har en potential att tillsammans med andra lösningar medverka i omställningen av transportsystemet till fossiloberoende energikällor. Kort beskrivet så innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan ladda elkraft dynamiskt under färd.

Varför elväg i Örebro-regionen?

Örebro är en av de städer som växer mest i Sverige och har historiskt varit en viktig plats för transporter både för väg och järnväg. Regionen har blivit ett nav för logistiketableringar, både nationellt och internationellt, mycket tack vare sitt centrala läge i Sverige. Från Örebro nås en stor del av Sveriges befolkning inom tre timmar och 60 % av Sveriges företag ligger inom en radie på 20 mil från Hallsberg.

Detta tillsammans med en framtida stor tillväxt på nyetableringar inom logistikområdet kommer att leda till ökade godsflöden och transporter mellan framför allt Hallsbergs terminal och de nya logistikcentrumen i Örebro. Det centrala läget i Sverige är också bra för en storskalig utbyggnad av elvägar.