Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färgglada höstblad med en lastbil på landsväg i bakgrunden.

Länsstyrelsen har tagit beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen har tagit beslut att båda elvägspiloterna innebär betydande miljöpåverkan. Därför kommer vi nu att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för de båda projekten.

Redan i början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen tar sedan beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, det vill säga om projektet påverkar miljön i närheten av vägen eller järnvägen på ett väsentligt sätt.

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget. En MKB ska behandla miljökvaliteter i området, bland annat boendemiljön och hälsoaspekter för de boende, stadsmiljön
som helhet och natur- och kulturlandskapet. Den ska även beskriva projektets miljöpåverkan och förslag till försiktighets- och skyddsåtgärder.