Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 73, Västerhaninge–Nynäshamn

Vi arbetar med att ta fram en vägplan för att bygga elväg, för i första hand godstrafik, på väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Samråd 24 mars - 16 april 2021

Vi genomför ett samråd för ombyggnation till elväg på väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Samrådet pågår mellan den 24 mars och 16 april 2021. Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Nu är vi i skede samrådshandling.

Vi kommer bland annat att informera om:

 • förslag till ombyggnad av väg 73 mellan trafikplats Älgviken och trafikplats Fors
 • förslag till placering av servicevägar och matningsstationer
 • förslagets miljökonsekvenser
 • vägplanens formella handläggning

Ta del av samrådsmaterialet

Under rådande omständigheter, då vi alla är påverkade av covid-19, kan vi tyvärr inte bjuda in till stora fysiska möten där många deltagare samlas. Om du är ägare till en fastighet där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk ber vi dig att ta del av materialet digitalt. 

» Klicka här för att komma till samrådshandlingarna

Materialet finns tillgängligt under samrådsperioden, det vill säga från den 24 mars till den 16 april 2021.

Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på hemsidan? Kontakta Elin Thurhammar, projektledare, på telefon 010-123 72 95 eller e-post elin.thurhammar@trafikverket.se.

Vill du träffa eller prata med oss?

Trafikverket följer gällande lagkrav på att erbjuda samrådsmöte på orten för berörda fastighetsägare. Vi behöver anpassa samrådet utifrån rådande omständigheter och erbjuder därför i första hand digitala samrådsmöten via Skype där flera personer deltar samtidigt. Till dessa möten går det att ansluta via Skype och även via telefon.

Om du inte har möjlighet att delta i ett digitalt möte finns möjlighet att boka ett enskilt telefonmöte eller i sista hand ett enskilt fysiskt möte. Med tanke på rådande pandemiläge vill vi allra helst undvika fysiska möten. Om fysiska möten blir aktuellt följer vi rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lokal för enskilt fysiskt möte är ej ännu bestämd.

 • Rekommenderas! Samråd digitalt via Skype sker den 29 mars kl. 18 (anmäl senast 25 mars)
 • Rekommenderas! Samråd digitalt via Skype sker den 30 mars kl. 18 (anmäl senast 26 mars)
 • Samråd enskilt via telefon sker den 13 april på förbokad tid mellan kl. 09-12 eller 13-17 (anmäl senast 8 april)
 • Samråd enskilt via telefon sker den 14 april på förbokad tid mellan kl. 09-12 eller 13-17 (anmäl senast 9 april)
 • Om du önskar fysiskt möte på orten får du kontakta oss
» Klicka här för att anmäla dig till något av våra samrådsmöten

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig om mötet av någon anledning behöver ombokas, samt för att kunna maila en länk till det digitala mötet.

Lämna dina synpunkter

Oavsett om du vill delta på något möte eller inte är du välkommen att lämna synpunkter skriftligt på samrådsmaterialet. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 16 april på följande sätt:

Ange ärendenummer TRV 2020/39643 och eventuell fastighetsbeteckning om du skickar dina synpunkter med brev eller e-post! Vi behöver fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig med eventuella frågor vi har eller för att svara på dina frågor.

Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om samrådsmötet, samt meddela Trafikverket om dessa.

Varmt välkommen att samråda med oss - dina synpunkter är viktiga!

Aktuell sträcka går mellan trafikplats Fors och trafikplats Älgviken på väg 73. Sträckan är totalt ca 23 km lång, med två körfält i vardera riktningen. Sträckan förbinder Stockholm med hamnen i Nynäshamn.

Trafikverket har fått i uppdrag att bygga och driftsätta minst en elväg genom att tillföra befintlig väganläggning en ny funktion enligt den Nationella Planen för transportsystemet 2018-2029. Bakgrunden till det är att elvägar har en potential att tillsammans med andra lösningar medverka i omställningen av transportsystemet till fossiloberoende energikällor. Kort beskrivet så innebär en elväg att fordon, primärt lastbilar, kan ladda elkraft dynamiskt under färd.

Varför elväg mellan Västerhaninge och Nynäsham?

 • Det finns bra förutsättningar för infrastruktur med två körfält i båda riktningarna och lagom mängd trafik för att anlägga en första permanent anläggning
 • Stora och stabila godstransportvolymer, på längre sikt när hamnen är fullt utbyggd och en koppling mot tvärförbindelsen i framtiden
 • Nära anslutning till våra större transportstråk bidrar till att stråket har potential att bli en del av ett framtida elvägsnät