Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållplats vid sommarväg. Foto: Pernilla Edlund, Trafikverket

Hållplatser för alla, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västsverige

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Väststverige, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi arbetar för att göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Projektet Hållplatser för alla är en del av en nationella funktionshinderpolitiska strategin. Målet med strategin är att skapa ett kollektivtrafiknät över hela Sverige som är tillgängligt för alla, och som täcker in de viktigaste målpunkterna.

Vi planerar att bygga om de hållplatser som har mer än 20 på- eller avstigande per dag, vilket är cirka 300 hållplatser över hela regionen. Vi förbättrar busshållplatserna genom att bygga plattformar och ledstråk för personer med funktionsnedsättning. Vi ska också förbättra tillgängligheten till och från busshållplatser så att resenärer ska kunna ta sig dit på ett säkert och tillgängligt sätt.

Hållplatser för alla är indelat i sex delprojekt; Halland, Värmland, Skaraborg-Sjuhärad, Bohuslän-Dalsland, Göteborg samt Göteborg Nord & Nordost.