Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår i skogen.

Högsjö Västra, förbigångsspår

Vi bygger två nya mötesspår utanför Högsjö. Mötesspåren ger plats för fler tåg på järnvägen. Därmed kan fler resenärer färdas på sträckan och vi kan transportera mer gods.

Högsjö Västra, förbigångsspår, är ett järnvägsprojekt på sträckan Gnesta–Hallsberg, som är en knappt 14 mil lång dubbelspårssträcka. Sträckan har i dag stora kapacitetsproblem, eftersom vi länge saknat möjlighet att möta marknadens efterfrågan på fler tåg. Det har resulterat i att vi inte har kunnat köra person- och godståg i önskad omfattning. Detta har också medfört att långsammare tåg ofta behöver invänta en tidslucka så att de snabbare tågen bakom inte hindras.

Vi ska bygga två nya mötesspår utanför Högsjö, totalt 2 200 meter spår (mark, spår, el, tele och signal). Dessutom ska vi bygga anslutningsvägar på vardera sidan för att göra det möjligt att bygga och underhålla de två mötesspåren.

Med de två nya mötesspåren kan långsammare tåg köra åt sidan och släppa förbi snabbare tåg. Detta medför att tidsluckan för långsammare tåg blir mindre.

Tidsplan

Järnvägsplan 2020–2022
Vi kommer att göra platsbesök för inmätning både under dag- och nattetid.

Bygghandling 2022–2024
Vi kommer att göra platsbesök för inmätning både under dag- och nattetid.

Bygge 2024–2026
Vi kommer att transportera material och maskiner under hela byggtiden. Dessutom kommer vi att spränga berg.

Nuläge

Vi kommer under december 2021 ställa ut järnvägsplanen för granskning. Under vintern kommer den skickas in till planprövning för fastställelse.