Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnväg genom skog. Foto: Manfred Månmyr

Kil–Öxnered, nytt strömförsörjningssystem

Vi installerar ett nytt autotransformatorsystem (AT) på Norge/Vänerbanan mellan Kil och Öxnered. Det ger färre driftstörningar, en ökad kapacitet på banan och möjlighet att planera trafiken på ett effektivare sätt.

Åtgärden är en del i upprustningen av stråket Göteborg–Ställdalen för tung godstrafik. Norge/Vänerbanan är en av omledningsvägarna för den hårt belastade Västra stambanan. Det finns behov att kunna omdirigera godstrafik från Västra stambanan till andra järnvägssträckor, speciellt under högtrafik och vid större störningar. Genom att byta strömförsörjningssystem till ett nytt autotransformatorsystem (AT) får vi en jämnare och mer energieffektiv strömförsörjning, vilket förbättrar möjligheten att omdirigeringa trafik.

Projektet innebär att vi i etapp 2 kommer att dra nya kablar och byta cirka 300 stolpar av de 3 500 stolpar som finns på den 15 mil långa sträckan.

Bra för miljön

Det nya strömförsörjningssystemet ger förbättrad framkomlighet och förbrukar mindre energi än det befintliga systemet, vilket minskar påverkan på miljön. Förbättrad framkomlighet med färre störningar gör det mer attraktivt att välja tåget, vilket också gynnar miljön – varje transport av människor och gods som flyttas över från väg och flyg till järnväg bidrar till att minska klimatpåverkan och till att uppfylla de klimatmål som Sverige har satt upp.

Två etapper

Projektet är uppdelat i två etapper:

  • Etapp 1 Utplacering av AT-stationer. Blev klart hösten 2016.
  • Etapp 2 Byte av strömförsörjningssystemet längs hela sträckan under 2018 och 2019.