Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ostkustbanan/Ådalsbanan Gävle-Härnösand, dubbelspår

Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand ska byggas ut för att möjliggöra en ökad person- och godstrafik samt för att minska res- och transporttiderna.

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett strategisk viktig stråk i Sverige och för Europas transportsystem för gods- och persontrafik. Flera nya mötesstationer och flera spårbyten de senaste åren har bidragit till en robustare bana med förbättrad punktlighet. Stråket är utpekat i nuvarande Nationell plan för 2018-2029 på grund av bristande kapacitet. Trafikverket har därför ett uppdrag att fortsätta utreda för dubbelspår. 

Det här är en samlingssida för allt arbete som sker på Ostkustbanan/Ådalsbanan. Allt vi planerar och gör hittar du i menyn till höger.

Utbyggnadsstrategi

Sedan 2011 samarbetar vi med kommunerna längs sträckan för att ta fram korridorval och etapper som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg. Vilka etapper och finansieringen för utbyggnaden beslutas i nationell plan. Vi beräknar att ha samtliga korridorval klara senast 2022 inför nästa revidering av nationell plan för transportsystemet. 

Vi gör förbättringar

För dubbelspåret finns finansiering för tre etapper, Gävle-Kringlan (Axmartavlan) planprocess pågår, Dingersjö mötesstation byggnation pågår samt Dingersjö-Sundsvall planprocess pågår. I väntan på ytterligare etapper gör vi underhåll och andra investeringar som bidrar till:

  • Ökad punktlighet
  • Bättre förmåga att återställa vid störningar
  • Kortare stopptid vid störningar
  • Mer plats i spåren när godståg kan ledas om till andra banor
  • Möjlighet att leda om alla slags godståg, oavsett vikt