Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ådalsbanan, Sundsvall–Härnösand, ny sträckning

En järnvägsutredning är framtagen för linjerätning av enkelspåret mellan Sundsvall-Härnösand. Planering pågår för smarta etappindelningar som ger en utbyggnad med bäst effekt.

Vi utreder även hur man kan smalna av delar av korridoren där kommun eller näringsliv har behov av att exploatera. Planeringen sker i samverkan mellan Trafikverket och Sundsvalls, Timrå, Härnösands kommuner samt Region Västernorrland.

Den etapp som har bedömds viktigast att prioritera är sträckan Timrå-Birsta, som ska kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Den nya sträckningen tillsammans med spåranslutningar i Maland och Birsta kommer att innebära snabbare och smidigare godshantering samt kortad restider.

Den nya sträckningen är i dagsläget inte finansierad, varför det är oklart när byggnation kan ske.