Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bakgrund Ostkustbanan/Ådalsbanan

Målsättningen är att göra transportsystemet mer tillgängligt och tillgodose transportbehoven likvärdigt för alla människor.

Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall till Härnösand-Västeraspby är enkelspårig med omfattande blandad trafik och växande kapacitetsproblem. Den har låg hastighetsstandard och långa restider med risk för kraftiga förseningar.

De kapacitetsinvesteringar (nya mötesstationer) som genomförts det senaste årtiondet räcker inte till. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är mycket begränsad med dagens anläggning. När den förväntade godstrafiken ökar längs Botniabanan och Ådalsbanan krävs kapacitetsåtgärder mellan Gävle-Sundsvall för att klara fler tåg på banan.