Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gävle–Kringlan (Axmartavlan)

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle, mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på ca 4 mil.

Ställningstagandet vilar på vår samlade bedömning av alternativens effekter och i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Vi har utrett två lokaliseringsalternativ för sträckan, antingen dubbelspår i ny sträckning samlokaliserad med E4 (västligt alternativ) eller en utbyggnad i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ).

Projektet är delvis finansierat i nationell transportplan med 3,6 miljarder för åren 2024-2029. Resterande del räknar vi med finansieras i kommande plan.

Fördelar med den västra korridoren

  • Möjliggör en ny regional hållplats (Gävle Västra) i Tolvfors som ska trafikeras av tågtrafik utmed Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan (Ockelbospåret)
  • Bedöms ge en mindre påverkan på miljön jämfört med det östliga alternativet, där befintlig järnväg rivs
  • Det västliga alternativet är att föredra då en helt ny sträckning ger bättre förutsättningar att optimera spåret och nå teknisk standard för hastighet och uppsatta restidsmål
  • Ger minimala störningar för tågtrafiken under byggtiden (jämfört med östliga alternativet)