Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler markundersökningar i Hudiksvall under september-oktober

Vi genomför översiktliga markundersökningar för att få ökad kunskap om jord, berg och vatten i terrängen inför val av lokalisering. Vi undersöker möjligheten att kombinera korridorerna i norra Hudiksvall, mellan Håsta och Furulund.

Undersökningarna kommer göras med refraktionsseismik, som innebär att man med hjälp av små sprängladdningar (i marken) kan mäta jorddjup ner till berget och bergets kvalitét.  Det handlar om mindre sprängningar som inte ska påverka omkringliggande byggnader, brunnar eller murstockar. Smällarna kan likställas med nyårsraketer.

Arbetet kommer att genomföras mellan 23 september - 4 oktober 2019. Sprängningar genomförs endast under dygnets ljusa timmar med hänsyn till passerande människor, fordon och djur. Trafikverket avser nyttja befintliga vägar i området. Berörda mark- och fastighetsägare i närheten av undersökningsområdet är informerade i brev.

Trafikverket och anlitad konsult har enligt 3 kap 1§ Lagen om byggande av järnväg rätt att få tillträde till fastighet för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av järnväg.