Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatta bergtekniska undersökningar

Under veckorna 44-45 pågår undersökningar i de norra delarna av Hudiksvall mellan Håsta och Furulund.

Vi arbetar med att välja korridor för ett framtida dubbelspår genom Hudiksvall mellan Enånger-Idenor-Stegskogen, en sträcka på cirka 39 kilometer. I dagsläget undersöker vi möjligheterna att kombinera de två korridorerna i norra delen av Hudiksvall mellan Håsta och Furulund.

Arbetet pågår vardagar under vecka 44-45 då konsulter från ÅF finns på plats. Vi arbetar för att eventuella störningar och olägenheter ska bli så små som möjligt. 

Karta över undersökningsområdet (pdf-fil, 528kB)

Undersökningarna utförs med en borrbandvagn (se bild) och syftet är att ta reda på bergets nivå på några utvalda ställen, Galgberget och Tunaberget. Borrbandvagnen behöver ca 2-2,5 meters bredd för att ta sig fram och området som berörs består mestadels av skogsmark. I ungskog kan vi behöva röja bort sly, smågran och småtall. Det kommer inte brytas någon ny väg, enbart röjning utförs. Trafikverket avser nyttja befintliga vägar och stigar i området.

Som sly räknas växlighet med stamdiameter mindre än 8 cm. Enstaka träd som hamnar i vägen kan behöva tas ned i undantagsfall. I dessa fall underrättas markägaren och ersättning utbetalas.