Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur påverkas Ostkustbanans utbyggnad av inriktningsunderlaget?

Trafikverket har lämnat in ett inriktningsunderlag till regeringen som nu är ute på remiss. Inriktningsplaneringen är första steget mot den nya nationella planen för infrastrukturen, som ska börja gälla från 2022.

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för en kommande infrastrukturproposition. I inriktningsplaneringen tittar man på olika trender och lyfter fram olika behov, men Trafikverket pekar inte ut specifika projekt.

Utrymmet för investeringar, till exempel byggnation av helt ny väg och järnväg är begränsat utifrån de ekonomiska ramar som regeringen gett oss som förutsättningar att lämna underlag på, vilket Trafikverket är tydlig med. Regeringen har beslutat att etapperna Gävle-Kringlan och Dingersjö-Sundsvall ska byggas, och det gäller fortfarande.

Däremot kan vi inte nu säga något om när vi får pengar till ytterligare etapper utan vi måste först invänta riksdagens beslut utifrån regeringens infraproposition. Det är sedan regeringen som beslutar om hur mycket pengar som Trafikverket får och vilka objekt som ska genomföras. Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan är ett viktigt planeringsunderlag till kommande nationellt infrastrukturplan. Och Trafikverket fortsätter att utreda och välja lämpliga korridorer för de etapper som inte är beslutade och finansierade av regeringen.

I arbetet med inriktningsunderlaget har Trafikverket haft samverkan med andra aktörer, som myndigheter och länsplaneupprättare, för att få in faktaunderlag och synpunkter. Samtidigt som inriktningsunderlaget redovisas för regeringen går det på remiss till externa aktörer. Därför kommer det nu in flera olika synpunkter från kommuner, regioner och organisationer om vilka satsningar de tycker att kommande nationell infrastrukturplan ska innehålla. Remissynpunkterna lämnas till regeringen.

Läs mer om inriktningsunderlaget