Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ostkustbanan dubbelspårsutbyggnad

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor.

Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Sträckan mellan Gävle-Sundsvall är cirka 22 mil lång och enkelspårig. Trots de kapacitetshöjande åtgärder som utförts under senare år är sträckan fortfarande hårt belastad. Sträckan är även en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem.

Vi planerar i etapper

Sedan 2011 utreder vi för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Eftersom hela sträckningen är 22 mil delar vi upp i sträckor och etapper som är möjliga/rimliga att utreda för att sedan gå vidare och få beslut om finansiering av regeringen i kommande nationella infrastrukturplaner.

Utredningsarbetet har kommit olika långt för de olika etapperna och i vilket skede de är kan du läsa mer om via länkarna här nedan. Som exempel pågår planering och arbeten med järnvägsplaner för etapper som är beslutade i nationell infrastrukturplan, för andra etapper ska vi samråda om och sedan välja lämplig korridor (geografiskt område) för järnvägen.

Hållbara resor och transporter

Varje utbyggd etapp till dubbelspår kommer att bidra till att restiderna kortas och till en robustare järnväg med minimal risk för störningar. Det möjliggör för ökade resor och transporter på järnväg och för en positiv samhällsutveckling.