Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kringlan–Ljusne

Mellan Kringlan i Gävle kommun (Axmartavlan) och Ljusne i Söderhamns kommun ska vi välja en korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Vi utreder två alternativ, en östlig korridor och en västlig korridor. Men den östliga korridoren kan kombineras med den västliga korridoren i höjd med Sunnäs, vilket innebär att det finns tre alternativa dragningar från Kringlan till Ljusne. Det västliga alternativet går genom obanad terräng medan den östliga korridoren följer utmed befintlig järnväg.

Nya versioner av samrådshandling och järnvägsplan har tagits fram efter samrådet våren 2017. Handlingarna ligger till grund för att Trafikverket ska inhämta berörda kommuners och Länsstyrelsens sammanvägda bedömning om val av lokalisering, innan Trafikverket väljer korridor.