Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Hudiksvalls station med ett tåg vid perrongen med resenärer.

Enånger–Idenor–Stegskogen (Hudiksvall)

Mellan Enånger-Idenor-Stegskogen ska vi välja korridor – ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 39 kilometer.

Trafikverket arbetar med att välja ett geografiskt område (korridor) för ett framtida dubbelspår genom Hudiksvalls kommun. Sträckningen löper mellan Enånger söder om Hudiksvall och Stegskolen i norr. Två tidigare delsträckor (Enånger-Idenor och Idenor-Stegskogen) har nu slagits ihop till en gemensam utredningssträcka, eftersom det finns starka tekniska beroenden mellan etapperna. Arbetet sker i samverkan med kommunen, länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Genom Hudiksvall

Genom Hudiksvall finns förslag på tre alternativa sträckningar för nytt dubbelspår. Ett östligt alternativ i anslutning till befintlig järnväg och ett västligt i huvudsak samlokaliserat med E4, samt ett nytt och tredje alternativ som kombinerar den östliga och västliga med en ny sträckning genom centrala Hudiksvall.

Eftersom det tredje alternativet kommit till senare i processen och berör nya geografiska områden, arbetar vi nu med att samla in underlag för det. Vi genomför geotekniska undersökningar för alla tre alternativen för att se vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till för respektive korridor. När vi är klara med den utredningen är det aktuellt med samråd för att ta in synpunkter för just det alternativet. Därefter arbetar vi vidare med materialet för att längre fram ha ett samråd med alla tre alternativ samtidigt.

Den här processen kommer att ta några år och slutligt val av korridor beräknas till 2022.

Prioriterad etapp

Trafikverket har tagit fram ett förslag på en strategi för utbyggnad till dubbelspår där etappen Hudiksvall-Sundsvall prioriteras. Den etappen bedöms ge störst effekt, där finns de största kapacitetsproblemen och den lägsta medelhastigheten och ett dubbelspår skulle ge stora tidsvinster. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår parallellt med val av lokalisering av dubbelspåret, med syfte att prioriterade etapper är klara att inför kommande nationell plan för transportsystemet.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, troligen tidigast om 10 år, kanske mer.