Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stegskogen–Bäling

Mellan Stegskogen i Hudiksvalls kommun och Bäling i Nordanstigs kommun ska vi välja korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 20 kilometer.

Vi utreder två korridoralternativ, ett östligt i anslutning till befintlig järnväg och ett västligt. Nya versioner av samrådshandling och järnvägsplan har tagits fram efter samråd våren 2017. Handlingarna ligger till grund för att Trafikverket ska inhämta berörda kommuners och Länsstyrelsens sammanvägda bedömning om val av lokalisering, innan Trafikverket väljer korridor.

Parallellt med järnvägsplan för etappen Stegskogen-Bäling pågår en vägplan för ny E4 etapp, mellan Kongberget-Gnarp. Inom vissa partier för de båda projekten ligger väg- och järnvägskorridorerna mycket nära eller överlappar varandra. För att undvika konflikter i den kommande planprocessen, tar båda projekten hänsyn till varandras korridorer (i de fall där väg- och järnvägskorridorerna berör varandra).