Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tjärnvik–Njurundabommen

Mellan Tjärnvik i Nordanstigs kommun och Njurundabommen i Sundsvalls kommun ska vi välja korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på 25-30 kilometer.

Vi utreder i två huvudalternativ, ett dubbelspår i ny sträckning, i huvudsak samlokaliserad med E4 (västligt alternativ) eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ).

Så här arbetar vi för att välja lämplig korridor

Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast för ett framtida dubbelspår, utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart. Vi gör analyser utifrån tidigare utredningar, inventerar och genomför geokalkyler för att jämföra kostnader och klimatbelastning för de olika sträckorna.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter fastställer Trafikverket den korridor som ska gälla.

Den här processen kommer att ta några år och slutligt val av korridor beräknas till 2022. Vald korridor blir sedan inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportsystemet.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tack för dina synpunkter under samrådstiden!

Under perioden 15 mars till 30 april 2021har vi haft samråd för alternativa korridorer. Samrådet är avslutat och det har kommit in mer än 100 synpunkter. Vi sammanställer alla synpunkter i en samrådsredogörelse som vi beräknar ska vara klar i mitten av juni. Den publiceras här på webbplatsen. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt.

Vi arbetar nu vidare med de studerade alternativen och under vintern 2021/2022 tar Trafikverket ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Länk till alla handlingar från samrådet