Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på händer som skriver på en bärbar dator.

Samråd - alternativa korridorer

Tyck till om Ostkustbanan dubbelspår, etapp Tjärnvik-Njurundabommen.

Vi har utrett var ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan på etappen Tjärnvik-Njurundabommen skulle kunna byggas. Ett av fyra korridoralternativ ska väljas och vi vill veta vad du tycker.

Samrådstid

Från 15 mars till 30 april bjuder vi in till samråd. Samrådstiden är nu avslutad.

Digitalt samråd

Med anledning av rådande Coronapandemi gör vi en digital presentation av samrådshandlingen. Vi har gjort ett antal filmer där vi presenterar de olika alternativa korridorerna och hur vi har värderat alternativen utifrån hur de uppfyller ändamål och projektmål. Vi berättar också hur mark- och fastighetsfrågor hanteras i planen. 

 

Handlingar

Samrådsunderlaget finns på den här webbplatsen under fliken Dokument. Länk till samrådsunderlaget.

Handlingarna finns också i upptryckta versioner att läsa på:

  • Trafikverkets kontor i Gävle, Redargatan 18
  • Kommunkontoret i Sundsvall, Norrmalmsgatan 4
  • Kommunkontoret i Bergsjö, södra vägen 14

Synpunkter

Fram till den 30 april 2021 kan du lämna synpunkter på vårt förslag. Samrådstiden är nu avslutad.

 

Efter genomfört samråd sammanställer Trafikverket inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och arbetar vidare med de studerade alternativen. Det kommer alltså inget enskilt svar till dig som lämnat en synpunkt. Under vintern 2021/2022 tar Trafikverket ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Vad är en korridor?

En korridor är det område inom vilket en framtida järnväg med nya anslutnings- och parallellvägar är möjliga. Korridorens bredd kan variera beroende av med vilken säkerhet det går att definiera järnvägens läge i terrängen. Bebyggelse och miljöintressen påverkar också korridorens bredd.