Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Projekt Mittstråket

Mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Det är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

För att förbättra trafiksituationen längs Mittstråket har därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – kraftsamlat i ett unikt samverkansprojekt, över kommun- och länsgränser. Längs hela Mittstråket har det byggss små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet ska göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken ska Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

Genom samverkansprojektet kan investeringarna både effektiviseras och tidigareläggas, något som kommer både medborgare, besöksnäringen och näringslivet till stor nytta i Västernorrland och Jämtlands län. Utan projektet skulle flera av åtgärderna ligga långt fram i tiden, eller inte bli gjorda alls.

Projektet pågick mellan 2015 och 2019, och hade en budget på 323 miljoner varav 153 miljoner från europeiska utvecklingsfonden.

Klicka på plustecknen nedan för att läsa mer om pågående projekt.