Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körande tåg

Exempel på andra investeringar i projektet

Här kan du läsa exempel på investeringar som kommer att göras i projektet.

Mittbanan

 • Kortare restid, åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet.
 • Hastighetshöjning på vissa etapper, ökad säkerhet genom ombyggnad av plankorsningar, samt ökad tillgänglighet med extra plattformslägen och förbättrade stationer sträckan Sundsvall–Ånge.
 • Ombyggnad av plankorsningar på sträckan Ytterån-Duved (Åredalen).
 • Två gångportar i Åredalen för att undvika att människor genar och springer över spåren.

Det ingår också ett par utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder på Mittbanan, bland annat för sträckorna Ånge-Storlien och Stöde-Sundsvall.

Västernorrlands län

Upprustning av Västra station i Sundsvall:

 • Ökad tillgänglighet och kapacitet.Upprustning av plattform, plattformsbommar och gångstråk.
 • Gång- och cykelväg mot Mittuniversitet.
 • Pendel- och cykelparkering med mera.
 • Kapacitetshöjande åtgärd med uppställningsspår.
 • Ökad säkerhet genom plankorsning i Nacksta med bomanläggning och stängsling, trimningsåtgärder - flytt av signaler.

Jämtlands län

 • Ny järnvägsstation i Nälden, Krokoms kommun.
 • Pendelparkering i anslutning till järnvägssationen i Undersåker, Åre kommun.
 • E14 Stigningsfält i Rännbergsbacken och i Undersåker, Jämtland. Ett stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag.
 • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
 • Expresscykelvägar inom Östersunds kommun. Uppdelade på fem sträckor totalt cirka 6,5 kilometer. Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard. Separerade från gångbanor, ofta med företräde i korsningar med mera.