Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetare arbetar i spåren

Spårbyte Boden–Bastuträsk

Projektet innefattar byte av räler och sliprar, samt siktning av spårballasten. Nya spår gör järnvägens dagliga drift pålitligare och bidrar till en bekvämare resa. Totalt är det cirka 173 kilometer järnväg som omfattas och spårbytet är 160 km.

Projektet har tidigarelagts och komprimerats på grund av att spåret uppvisar tydliga utmattningstendenser, med sprickbildning i rälerna.

I slutet av sommaren och under hösten har den sista spårbytesetappen byggts mellan Boden-Bastuträsk. Det var etapp 3, Koler - Träskholm, 39,2 km som omfattades. Årets arbeten innebär att hela spårbytet mellan Boden-Bastuträsk är genomfört, nu återstår endast efterarbeten. Spårbytet har utförts med spårbyteståg, som medger en hög kapacitet för att klara bytet med minsta möjliga inverkan på tågtrafiken. Även i år har spårbytet skett nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Genomförda spårbyten

2014 genomfördes det första spårbytet, etapp 1, mellan Älvsbyn och Boden (41 km). Efter spårbytet höjdes hastigheten på sträckan.

Sommaren 2016 genomfördes spårbyte av etapp 2 och 4. Etapp 2 är sträckan mellan Älvsbyn och Koler (36 km) och etapp 4 mellan Träskholm - Bastuträsk (43,7 km).  Spårbytet 2016 innebar att hastigheten höjdes på hela sträckan (Boden-Bastuträsk) från den 11 december 2016. Även den sista återstående etappen för spårbytet, etapp 3 (Koler - Träskholm, 39,2 km), fick höjd hastighet, men extra tillsyn och kontroll av sprickbildning kommer att ske på denna sträcka fram till spårbytet.