Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls och spårväxlar.

Tunneby växel 22b, foto: Stefan Källberg

Spårväxelbyten Osby, Diö Norra och Tunneby

Spårväxlarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det gör vi för att minska risken för omfattande störningar på sträckan.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 26 juni 2019.

Det är sammanlagt 12 spårväxlar som ska bytas på tre driftplatser – Osby, Diö Norra och Tunneby. Vi kommer att jobba på alla tre platser samtidigt och arbetet beräknas pågå i en vecka.

Södra stambanan är en viktig bana för både gods- och persontrafiken. Delsträckan Alvesta–Hässleholm trafikeras av omkring 70 godståg och strax under 100 resandetåg per vardagsdygn. Högsta tillåtna hastighet är 200 km/tim och högsta tilllåtna axellast är 22,5 ton.

Vi förväntar oss att bytet av spårväxlarna ska leda till minskade underhållskostnader och minskade driftstörningar på grund av fel i spåranläggningen.

Tidsplan

Vecka 18–19: Förarbete i form av mark- och kabelarbeten, som utförs nattetid 7 dagar/vecka.
Vecka 20: Växelbyte, totalavstängning mellan Älmhult och Hässleholm. Tågen ersätts delvis med buss. Här kan du läsa mer om hur du påverkas som resenär. 
Vecka 21–22: Efterarbete i form av markarbeten, som utförs nattetid 7 dagar/vecka.