Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stängsel längs med en bangård.

Stängsling längs järnvägen

Vi arbetar för att skapa en säkrare järnväg i Sverige. För att minska antalet olyckor sätter vi upp stängsel på utvalda platser. Detta kommer att öka säkerheten längs järnvägen.

Vi arbetar med att göra järnvägen säkrare runt om i landet. I dag finns det sträckor som är oskyddade, och för att minska antalet olyckor sätter vi upp stängsel. Olyckorna händer när obehöriga rör sig på eller korsar spåren. I dag omkommer runt 90 personer årligen på järnvägen, och vi arbetar för att minska det antalet. 

Förebyggande arbete

Stängslen är över två meter höga, och vi planerar att sätta upp dem på de ställen i Sverige som är mest drabbade. Stängslen kommer att minska möjligheten för privatpersoner att gena över spåret, något som kan leda till fruktansvärda tragedier. Av de olyckor som sker på spåren idag är självmord tyvärr en vanlig orsak.

Bakgrund

Vi sätter upp stängsel längs järnvägen framförallt för att skydda obehöriga att röra sig på spåren. Vi arbetar för att minska antalet olyckor på järnvägen som sker och stängsling är en betydande del i det. Det finns en stor fara i att korsa eller gena över järnvägen som kan leda till förödande olyckor. Under de senaste 5 åren har mellan 65 och 105 personer omkommit på järnvägen varje år. Av dessa olyckor är cirka 80 procent självmord.

Pilotprojekt vid Järna stationsområde

Järna och Upplands Väsby är tre platser som visat sig mycket belastade vad gäller störningar på grund av att obehöriga vistas i spår. Pilotprojektet vid Järna stationsområde testar nya kombinationer av åtgärder för att hindra obehöriga från att vistas i spår. När projektet är klart kommer åtgärderna att utvärderas för att se om dessa är lämpliga att applicera på fler stationer runt om i regionerna.

Åtgärder

Vi sätter upp skärmväggar och staket som intrångsskydd vid stationshuset och tågplattformen. På dessa placeras hajtänder för att minimera möjligheterna att ta sig runt intrångsskydden. Tydlig information om utgångar samt skyltar som förklarar att det är olagligt att beträda spårområdet kommer att sättas upp.

Tidsperiod

Oktober 2021–november 2022