Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelsadel

Väg 513, Kjellbergska vägen–Annebergs station, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 513 mellan Kjellbergska vägen och Annebergs station. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 513 mellan Kjellbergska vägen och Annebergs station. Den kommer att gå genom Mölndals Stad och Kungsbacka kommun, och båda kommunerna ser ett behov av en gång- och cykelväg på sträckan.

Den 4 000 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.