Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på landsväg.

Väg 55, Dunker−Björndammen, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Vi planerar att bygga ny mötesfri 2+1-väg på en sträcka om 4,5 km, av dessa kommer 3,2 km gå i en nysträckning (se kartbild) och 1,3 km är ombyggnad av befintlig väg. Genom nysträckningen blir vägen 1,1 km kortare än i dag. Vi breddar vägen till 13 meter och skapar omkörningsmöjligheter på minst 30 % av sträckan, ny hastighet blir 100 km/tim. Undantag är förbi Björndammen där vägbredden blir 9 meter med en hastighet på 80 km/tim.

Vi gör säkrare anslutningar och korsningar längs vägen, sätter upp viltstängsel och bygger faunapassager. Vi bygger nya busshållplatser längs den nya vägsträckningen och nya ersättnings- och parallellvägar anläggs. 

imagevmmym.png

Vi bygger om vägen för att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten, förbättra miljön för de boende längs befintlig väg och bidra till en positiv regional utveckling.