Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 55, Enköping–Litslena, mötesfri väg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 55 mellan Enköping och Litslena.

Tack för dina synpunkter!

Vi har genomfört ett kompletterande samråd den 22 september - 13 oktober för ombyggnationen av väg 55 mellan Enköping och Litslena. Tack för engagemang och inkomna synpunkter!

Vi kommer nu att gå igenom, bedöma och värdera alla inkomna synpunkter. Hur de hanteras och vävs in i projektet kommer du sedan att kunna läsa i en samrådsredogörelse. I den visas alla synpunkter som förts fram samt hur de beaktats och påverkat utformningen av vägen. 

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Se gärna informationsfilmen som förklarar hela planprocessen - från planering till byggande.

Väg 55 är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd. Under åren har fartkameror använts på sträckan.

Sträckan mellan Enköping och Litslena är cirka 6,5 km. Vi startar ombyggnationen vid trafikplats Annelund (korsning E18/55) och slutar vid cirkulationsplats Litslena (korsning väg 55/väg 263). Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med målhastighet 100 km/h. En ny gång- och cykelväg  byggs längs hela sträckan. Vi bygger även planskilda korsningar för gående och cyklister i Skolsta samt vid industriområdet i Enköping.

Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Väg55_Litslena webb.jpg