Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 55, Örsundsbro

Under våren och sommaren kommer vi göra flera olika arbeten på väg 55 vid Örsundsbro. I mars börjar vi reparera två broar. Och i sommar kommer vi även byta två vägtrummor och bygga om två busshållplatser. Våra arbeten medför begränsad framkomlighet.

Vårt arbete med att reparera de två broarna, bron över Örsundaån och bron över Nysätravägen, påbörjas i början av mars och pågår till månadsskiftet augusti/september.

Uppdatering om Nysätravägen under väg 55 

Vi har tidigare kommunicerat att vi skulle stänga av väg 569, Nysätravägen, från den 8 mars fram till den 28 juni. Vi har omvärderat vårt beslut. 

Fram till den 21 mars kommer trafiken kommer att få passera en körriktning i taget med hjälp av flaggvakt under väg 55-bron. Det kommer vara möjligt för fotgängare och cyklister att passera vägarbetsplatsen. 

Från den 22 mars fram till midsommar kommer det vara full framkomlighet under bron för fordon under 3,5 meter. Fordon högre än 3,5 meter måste välja annan väg än Nysätravägen under väg 55. 

Vilka reparationer är det vi ska göra på broarna?

Vi kommer bland annat att byta ut broarnas räcken, kantbalk och tätskikt. För att kunna göra arbetena på ett säkert sätt behöver vi smalna av vägen och sänka hastigheten på väg 55.

Vi hoppas att du har överseende med den längre restid som detta arbete medför. Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen. Din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Det är viktigt att kontinuerligt underhålla och reparera våra broar och vägar så att alla kan köra tryggt och säkert.

Vi leder om den norrgående väg 55-trafiken i sommar

Under sommaren, mellan den 28 juni och 6 augusti (vecka 26-31), kommer vi att leda om den norrgående trafiken på väg 55 (mot Uppsala) in igenom Örsundsbro. Trafiken kommer då köra på väg 568, Uppsalavägen och väg 569, Enköpingsvägen. Den södergående trafiken påverkas inte, utan kommer fortsatt köra på riksväg 55.

Vi kommer att göra förberedande arbeten i Örsundsbro inför sommaromledningen. Dessa förberedande arbeten kommer att ske den 7 juni fram till midsommar (vecka 23-25). 

I sommar rustar vi även upp busshållplatser och byter vägtrummor

Omledningen behövs för att vi ska kunna utföra våra arbeten på ett säkert sätt. Detta eftersom vi i samband med att vi leder om den norrgående trafiken även passar på att rusta upp två busshållplatser söder om Örsundsbro samt byta två vägtrummor på väg 55 i höjd med Salnecke, norr om Örsundsbro. 

Busshållplatserna ligger längs med väg 55 i höjd med Odenvägen. Vi rustar upp både busshållplatserna och de anslutande gångvägarna. Vi räknar med att starta med arbetet med busshållplatserna i juni och vara klara till augusti.