Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en varningsskylt för vägarbete och en bit av en bil som åker förbi.

Håll hastigheten vid våra vägarbeten, både för säkerheten för de som arbetar och för dig som ska passera vägbygget.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart i januari mellan Kvicksund och Västjädra

Efter jul- och nyårshelgerna påbörjar vi arbetet med ombyggnationen av väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra till mötesfri landsväg.

Vi kommer att börja i Kvicksund för att sedan jobba oss upp mot Västjädra. Byggnationen kommer att pågå från januari 2021 till och med november 2022. De arbeten vi utför är bland annat breddning och förstärkning av vägen, underhållsåtgärder och breddning av broar samt sättning av räcken.

Räkna med längre restid och störande arbeten

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. För dig som reser längs med vägen kan arbeten vara störande och innebära en längre restid än vanligt. Vi behöver vid vissa arbeten sänka hastigheten av säkerhetsskäl, både för de som arbetar med den nya vägen och för dig som ska passera vägbygget. För dig som pendlar längs hela sträckan kan det bli upp emot dubbel restid. Försök att använda alternativa resvägar eller undvik rusningstid.

Vissa byggmetoder ger upphov till buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi försöker att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas. Vi strävar efter att all påverkan för närboende ska minimeras så mycket som möjligt.

Vad är det vi ska göra?

Sträckan som ska byggas om är cirka 14 kilometer lång och kommer att medföra ca 200 000 kubikmeter jordschaktning och ny asfaltsbeläggning på en yta av ca 200 000 kvadratmeter. Vi breddar och förstärker befintlig väg, vi genomför underhållsåtgärder och breddning av broar, sätter räcken, byter ut kantbalkar och gör en ny skiljebalk på ytterligare en bro. 

Håll skyltad hastighet

På vissa platser där vi bygger kommer vi att sänka hastigheten och på kortare sträckor kan det även bli aktuellt med tillfälliga trafiksignaler eller flaggvakter. Håll hastigheten vid vägarbetet och sakta hellre ner, tänk på säkerheten för de som arbetar med vägen, dig själv och dina medtrafikanter.