Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning på landsväg med mycket trafik.

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

Vi planerar att genomföra korsningsåtgärder mellan Kvicksund och Västjädra för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Arbetet med vägplanen startar under sommaren 2021.

Vi arbetar med att upphandla en utredning för att förbättra säkerheten och framkomligheten i tre utpekade korsningarna längs sträckan (Törundakorset, Rytternekorset och Dingtunakorset). Dessa åtgärder kräver dock en separat vägplan vilket innebär att vi inte kommer att kunna utföra dessa åtgärder i nuvarande planerade byggnation längs sträckan (se separat projekt för mötesfri väg, byggtid 2021-2022), utan på längre sikt. Först kommer vi att göra en vägplan i vilken du som till exempel närboende får komma med synpunkter för att genomföra dessa åtgärder på bästa sätt. 

En viltutredning kommer att genomföras under 2020 i samverkan med de regionala viltolycksråden. Delar av de eventuella åtgärder (stängsling, passager) som utredningar landar i kan eventuellt komma att ingå som tillägg i projektet med korsningsåtgärder.

Sträckan mellan Kvicksund (strax norr om länsgränsen Södermanland/Västmanland) och Västjädra (trafikplats Västjädra vid E18) är cirka 14 kilometer lång. 

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.