Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56 vid Lilla Åsby

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, mötesfri väg

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

Vägplanen omfattar den cirka 14 kilometer långa sträckan mellan Kvicksund strax norr om länsgränsen Södermanland, Västmanland och Västjädra, Trafikplats Västjädra vid E18.

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. Delen mellan Kvicksund och Västjädra (E18/väg 56) är 9 meter bred och har få möjligheter till omkörning. Trafikmängden varierar mellan i genomsnitt 8 000 och 12 000 fordon/dygn. Andelen lastbilar är relativt hög, cirka 13 procent.

På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Inriktningen i vägplanen är att mötesseparera vägen, att åstadkomma så mycket omkörningssträckor som möjligt, och att göra mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.