Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vilt rådjur

Viltsäker järnväg

Trafikverket genomför ett ombyggnadsprojekt med teststationer för viltavvärjning och viltstängsling på utsatta järnvägssträckor i Sverige.

Viltpåkörningar på järnväg har ökat markant under de senaste 10 åren och konsekvenserna av olyckorna har blivit betydande. Nämnas kan försämrad arbetsmiljö för lokförare, minskad framkomlighet på spåren och förseningar för tåg som kört på vilt, ökade kostnader för eftersök, hantering av kadaver samt reparationer.

Ändamålet med projektet är att på ett kontrollerat sätt minska viltpåkörningen på några av de mest drabbade järnvägssträckorna i landet. Projektet ska analysera och utvärdera effekten av viltavvärjningen för att ta reda på hur framtida viltavvärjningssystem bör utformas. Målsättningen är att införa liknande system på andra utsatta järnvägssträckor.

Sträckor för ombyggnad

Velanda–Prässebo: sträckan har valts ut på grund av att det redan nu finns viltstängsel på sträckan. Viltstängslet kan man på ett enkelt sätt komplettera med en faunapassage och lite extra viltstängsel. Det ger möjlighet till att utvärdera effekten av en lösning på faunapassage i ett område som direkt angränsar mot befintligt viltstängsel.

Målsättning och tidplan

  • Minska viltolyckorna på några av de mest utsatta järnvägssträckorna med 80 procent
    (jämfört med antalet viltolyckor mellan år 2001–2012).