Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg som passerar en plankorsning med nedfällda bommar. Blå himmel, grusväg och träd i bakgrunden. Fotograf: Torbjörn Bergkvist

Viskadalsbanan, plankorsningsåtgärder

Trafikverket har fått i uppdrag från regeringen att förbättra trafiksäkerheten vid landets plankorsningar. Som ett led att genomföra detta uppdrag planerar vi att stänga flera oskyddade järnvägsövergångar längs med Viskadalsbanan.

Sträckan Borås-Varberg är cirka 80 kilometer lång och på denna sträckan finns cirka  220 plankorsningar, varav många av dem är oskyddade järnvägsövergångar. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan planerar vi främst att stänga flera plankorsningar. Där plankorsningarna stängs kommer vi att i vissa fall bygga ersättningsvägar.

Projektet är uppdelat i tre etapper, och den första etappen Skene-Veddige har nu påbörjats.

Nuläge och vad händer framöver?

Vi har i juni 2021 skickat in ansökan till Lantmäterimyndigheten om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar mellan Skene och Veddinge (etapp 1). Lantmäterimyndigheten kommer nu att utreda ansökan i så kallade lantmäteriförrättningar. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till lantmäteriförrättning. Vilka åtgärder som ska utföras beslutas av Lantmäterimyndigheten i samband med att man beslutar om upphävande av överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ.