Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Satsningar på järnvägen leder till smidigare resor och transporter

Kommande år startas och färdigställs flera stora satsningar på järnvägen i Skåne. Vi rustar upp och bygger ut på flera sträckor för att fler ska kunna resa med tåg. Det kommer märkas extra mycket när vi behöver stoppa tågtrafiken vid olika tillfällen.

Under de närmaste åren investeras stora pengar i järnvägen för att den ska bli mer pålitlig, punktlig och för att fler ska kunna välja ett klimatsmart sätt att resa. 

Vi bygger för framtiden 

Våra satsningar ökar kapaciteten och möjligheten till fler och mer punktliga resor med både regional- och fjärrtåg. Det gör det lättare för fler att ta sig med tåg till och från hemmet, vänner - och familj, skola, arbete och aktiviteter. Förbättringarna leder även till smidigare transporter av gods och varor. 

Vi bygger bland annat ut järnvägen mellan Malmö-Lund samt Ängelholm-Maria i norra Helsingborg för att öka möjligheten att köra fler tåg på våra nationella stråk Malmö-Stockholm/Göteborg som är hårt belastade. Regionalt innebär nya mötesspår och stationer Åstorp-Teckomatorp och Kävlinge-Malmö att pendlingsmöjligheterna i västra Skåne blir betydligt bättre. Byte av spår och växlar mellan Helsingborg-Teckomatorp, nytt kontaktledningssystem mellan Hässleholm-Älmhult och flera förbättringsåtgärder mellan Ystad-Simrishamn ger en mer robust järnväg och färre störningar. Dessutom planerar vi för en helt ny stambana mellan Hässleholm-Lund som möjliggör snabbare resor mellan Stockholm-Malmö.

Vi tillgänglighetsanpassar också många stationer så att fler ska kunna resa självständigt på ett tryggt och enkelt sätt. Samtidigt minskar vi antalet plankorsningar, korsningar där väg och järnväg möts, och ökar säkerheten vid de som finns kvar.

Lokala arbeten gynnar hela Skåne och landet

När vi förbättrar i Malmö, Kävlinge, Helsingborg, Hässleholm eller Ystad förbättras tillgängligheten inte bara där utan även längs hela stråk, i hela landet. Arbetena görs där de får mest nytta för hela landets tågresenärer. Det skapar bättre trafikflöden och ökar möjligheten till fler tåg och mer punktliga tågresor i Skåne och hela landet. 

Förbättringar kräver tillfälliga förändringar i tåg-och vägtrafik 

Att förbättra järnvägen och samtidigt släppa fram så många tåg som vill köra är en svår ekvation. På kort sikt innebär arbetena längre restid för dig som reser i Skåne, men på lång sikt är de avgörande för att resandet ska fortsätta fungera när regionen växer och utvecklas. Vissa arbeten kräver avstängning för att kunna genomföras så smidigt och snabbt som möjligt och med säkerheten främst. Vi arbetar alltid tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt.

Mer om våra största satsningar på den skånska järnvägen fram till 2026