Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Reklam längs vägen

Reklam utmed en väg försämrar oftast trafiksäkerheten. Den kan också göra det svårare att underhålla och sköta vägen och området kring vägen. Det är reklamens inverkan på trafiksäkerheten som är avgörande, inte hur nära vägen reklamskylten står.

Inom vägområdet har Trafikverkets entreprenörer i uppgift att plocka bort all reklam som saknar beslut med stöd i väglagen. Utanför vägområdet är det kommunen som är tillsynsmyndighet för reklamskyltar utan tillstånd.

Inventering vid E6 i Skåne

Under sommaren och hösten 2017 inventerade Trafikverket reklamskyltar utmed väg E6 i Skåne län. Inventeringen visade på en rad skyltar som saknade tillstånd.