Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg vid vatten som trafikeras av lastbilar

Väg 13, 17, 23, E22 Ringsjön Höör och Hörby, vattenskydd

Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Därför genomförs nu vattenskyddsåtgärder för att minska risken för utsläpp i Ringsjön.

Vi genomför vattenskyddsåtgärder för att minska risken att utsläpp når Ringsjön och även för att bättre ta hand om vägdagvattnet. Möjliga åtgärder är att bygga fördröjningsmagasin kombinerat med olika räcken.

Under 2018 och 2019 gjorde vi en teknisk utredning för att besluta vilka åtgärder som är lämpliga och som ger bäst samhällsekonomisk nytta. Vi har också gjort fältarbeten och geotekniska undersökningar.