Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 i Skåne
Denna nyhet är äldre än 6 månader

E22 vid Lund

Väg E22 vid Lund och väg 108 mellan Lund och Staffanstorp är idag hårt trafikbelastade med bristande framkomlighet och trafiksäkerhet som följd. Trafikverket planerar därför ett antal åtgärder som kommer att genomföras under åren 2020-2023.

Projekten syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna och samtidigt förbättrar miljön för närboende. När vi gör detta, bidrar vi även till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Åtgärderna består av följande delprojekt:

Ombyggnad av trafikplats Lund Södra: Trafikplats Lund Södra får en ny bro med sex körfält för väg 108 som passerar över väg E22. Trafikplatsen anpassas till fyrfältutbyggnaden av väg 108 mellan Lund och Staffanstorp. Längs E22 anläggs additionskörfält i båda  körriktningarna mellan trafikplatserna Lund Södra och Råby. Läs mer här.   

Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg: Vägen breddas till fyra körfält och görs mötesfri med mitträcke. Hastigheten höjs till 100 km/h. Läs mer här.

E22, Gastelyckan–Lund Norra (Ideon), ny anslutning: Trafikplats Lund Norra kompletteras med nya av- och påfartsramper i sydlig riktning, med koppling till Scheelevägen på Ideon-området. Längs E22 anläggs additionskörfält i båda körriktningarna mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Befintlig bro över Tunavägen och gång- och cykelbron för Hardebergaspåret ersätts av ny broar. Läs mer här

I samtliga delprojekt anläggs bullervallar och bullerskärmar för att skydda bostäder från trafikbuller och förbättra boendemiljön intill vägarna. 

Ett additionskörfält är ett tillkommande körfält som går mellan en påfart och en avfart. Detta behövs då avståndet mellan två trafikplatser är kort och gör att fordon som ska köra på och av i de två trafikplatserna inte behöver byta fil till de två genomgående körfält.