Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden tagen på E22 i Skåne

Vägplan för motorvägsbygget mellan Fjälkinge och Gualöv får grönt ljus

Bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö. Det blir vinsterna när Trafikverket bygger om E22 mellan Fjälkinge och Gualöv. Regeringen har nu tagit beslut som ger en laga kraft vunnen vägplan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge passerar man sträckan Fjälkinge-Gualöv som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg.  Syftet med att bygga ut sträckan till motorväg är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten både för trafikanterna på E22 och på de mindre lokalvägarna. Ombyggnaden ska också minska barriäreffekten för områdets vilt samt minska buller och skapa god bebyggd miljö för de som bor intill E22.

- Beslutet gör det möjligt för oss att gå vidare i arbetet vilket innebär att vi kan fortsätta planeringen av bland annat fastighetsnära bulleråtgärder, arkeologisk slutundersökning och lantmäteriförrättning för enskilda vägar, säger Johan Månsson, projektledare Trafikverket.

Förhoppningen nu är byggstart i slutet av 2022.

- Men innan dess krävs ett byggstartsbeslut från regeringen. Det är först då vi kan teckna kontrakt med entreprenörer och starta upp arbetet på plats, säger Johan Månsson.

Läs mer om projektet här